Tjänster

Larm
Installation, service och underhåll av Jablotron larm

  • Villa
  • Lägenhet
  • Kontor
  • Industrilokaler
  • Affärslokaler

Förmedling av larmövervakning hos:
Security Assistance
Lövestad Larmcentral

El
Elinstallationer:

  • Nyinstallation
  • Utökning av uttag, brytare mm
  • installation av jordfelsbrytare
  • Säkerhetsbesiktningar

Behörig elektriker