RC-86

RC-86

Fjärrkontroll

Beskrivning

RC-86 kan hantera larmsystemet eller andra enheter. Knapparnas funktioner är programmerbara för olika ändamål. I larmsystemet kan t ex vänstra knapparet styra område ”ABC” -av & -på, medan det högra knapparet kan styra varsit område ”A” och ”B” -på. Nöd/överfallslarm utlöses enkelt och säkert genom att trycka in ena knapparet samtidigt. RC-86 kan även användas för att styra kamera EYE-02, relämodulerna UC-82/AC-82 samt JA-80L innesirenen och billarmet CA-18XX. Med dubbla inbyggda frekvenser 868/433MHZ kan RC-86 programmeras och användas till Jablotrons båda system, JA-80 och JA-60. samt för aktivering av dess respektive signalmottagare/relämoduler UC-82 och AC-82 (UC-216/-222) och innesiren JA-80L (UC-260/-261). Hanterar även GSM kamera EYE-02 samt Jablotrons fordonslarm. Inbyggt knapplås.
Levereras med två kapslingar för valbart 2 eller 4 knappar
Färg: Svart / Vit

Strömförsörjning 6 V batteri (L1016)
Livstid på batteri ca: 3 år
Räckvidd med JA-6x 30 m (öppen yta)
Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com