JK-84 OASIS

Trådlöst Larm startpaket

Beskrivning:

JK-82 OASIS GSM Larmsats – startpaket.

Ett professionellt larmstartpaket med den allra senaste tekniken från Jablotron med JA-82KR centralenhet.
JK-84 OASIS hanterar förutom larmsäkerhet även intelligent styrning och kontroll av bostaden/företaget där användaren kan fjärrkontrollera och reglera värme/klimatanläggning, belysning, öppning/stängning av lås eller garagedörr, aktivera larmingångar, programmera och Till- och Frånkoppla larmsystemet med manöverpanel eller PC.
Larmkit/startpaket JK-84 OASIS levereras utan larmsändare. Larmstartpaket finns även att köpa komplett med GSM larmsändare, JK-82GSM.
JK-84 OASIS kan i efterhand enkelt kompletteras med önskad larmsändaremodul JA-80X, JA-80Y, JA-82Y samt JA-80V.

Levereras komplett med trådlösa enheter (endast el-anslutning) oberoende av teletråd, enligt lista:
•JA-82KR Centralenhet.
•JA-81F LCD manöverpanel.
•JA-83P IR-detektor.(mini)
•JA-83M Magnetkontakt.(mini)
•RC-86 Handfjärrkontroll.
•JA-80L Trådlös innesiren.
•SA-200 Magnetkontakt trådansluten.
•PC-01 Tillträdeskort
•Monteringsskruv & plugg samt back-up batteri till centralenhet och batterier till enheterna.

Centralenhet JA-82KR Oasis är ett kombinerat radioöverfört och kabelöverfört villalarm – företagslarm. Systemet har många anpassningsbara inställningar och kan skräddarsys för de mest speciella larminstallationer och önskemål.
Det kan indelas i 3 st individuella områden. ”A”, ”B”, ”C”. Dessa kan aktiveras enligt, ”A”, ”AB”, ”ABC”. Område ”A” kan t ex utgöra garaget i bostaden, vilket kan larmas på vid hemkomst. Område ”B” kan utgöra bostadens skalskydd/nattlarm, vilket kan larmas på vid önskad tidpunkt, när man är hemma och vaken sk. ”hemma läge” eller om man endast vill aktivera då man sover. sk. ”nattläge”.
I detta ”hemma/natt larmläge” har du valt bort de sensorer/platser du vill kunna passera när du är inne medan resten av bostaden/företaget fortfarande är
fullt bevakad. När du lämnar bostaden tillkopplas alla 3 områden ABC för helaktivering av samtliga zoner/detektorer.

Centralenheten kan även delas in i 2 oberoende områden (A+B) med 1 delad skyddad yta (C). 2 st företag/familjer kan dela ett larmsystem där A området utgör det ena företaget/familjen, B det andra samt C ett gemensamt utrymme t ex entréhall.

Centralenheten hanterar separata inomhus och utomhussirener och har 2 st programmerbara utgångar för hantering av personliga inställningar/funktioner.
Upp till 50 st användarkoder/tillträdeskort/taggs kan hantera systemet. Koderna kan kopplas till specifika områden. De senaste 255 händelserna loggas automatiskt med tid och datum. Digital BUS anslutning för inkoppling av PC för enkelt handhavande/programmering av larmsystemet. Övervakning sker kontinuerligt med tillbehören att kommunikationen är god och inte utsätts för störning, att de inte utsätts för sabotageförsök och att batterispänningen är tillfredsställande. Programmering av larmsatsens ingående enheter är fabriksgjord.
Kompletterande utrustning/enheter programmeras enkelt in i systemet (självlärande) via medföljande kodpanel alternativt med PC -programmet OLink (tillbehör). En eller flera extra JA-80/82K centralenheter kan bilda ett nytt undersystem för att expandera larmsystemet med dubbelt så många zoner.
Centralenheten är inbyggd i snygg och diskret plastinkapsling. Ström anslutning sker med dubbelisolerad 2- ledarkabel, 0,75 mm2 (Medföljer).

Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com