JA-86P

Trådlös dubbel IR detektor

Beskrivning:

JA-86P är en unik trådlös IR detektor med dubbla individuella IR sensorer. Detta möjliggör en bättre immunitet mot husdjur inom detektorns övervakningsområde än en vanlig detektor.
Larmsignalen bearbetas via en avancerad signalanalys metod. Detta garanterar en hög känslighet och en hög immunitet mot falska larm. Detektions analysen kan justeras till en högre nivå om den installeras i miljöer med särskilda problem. JA-86P utmärker sig med hög säkerhet mot högfrekvent störning och andra oönskade signaler. Detektorn skall monteras i en höjd av 1,2 meter från golv på en flat vägg eller hörnmonterad.

Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com