JA-85ST

Trådlös Branddetektor

Beskrivning:

JA-85ST är en branddetektor som används för att detektera brandfara inomhus i bostadshus eller kommersiella lokaler. Detektorn är också lämplig för installation i husbilar eller husvagnar. Enheten är ej avsedd för att installeras i industrilokaler. JA-85ST använder trådlös kommunikation och drivs med tre AA batterier.

Detektorn indikerar för brandfara med inbyggd LED-indikering och akustisk signal.
JA-85ST består av två oberoende detektorer – en optisk rördetektor och en värmedetektor. Den optiska rökdetektorn fungerar enligt principen för spritt ljus. Den är mycket känslig för stora dammpartiklar som finns i tjock rök. Den är mindre känslig för små partiklar som genereras vid förbränningen av vätskor som t.ex. alkohol. Det är därför som branddetektorn också har en inbyggd värmedetektor som har en långsammare reaktion, men som är mycket bättre på att upptäcka bränder som endast genererar en mindre mängd rök:

Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com