JA-84P

Trådlös IR/kamera detektor

Beskrivning:

JA-84P är en avancerad trådlös kombinerad IR och Kameradetektor i Jablotrons OASIS system. Med denna detektor installerad möjliggörs verifieing av larm med bild på den utlösande faktorn. Detektorns kamera har inbyggd blixt för att möjliggöra fotografering i mörker. Kameran tar monochroma bilder med en upplösning av 160×128 pixlar. En serie av 4 st foton tas automatiskt om larmet är tillkopplat och rörelse detekteras. Den första bilden tas diskret utan blixt, därefter de följande 3, med blixt. Bilderna lagras i detektorns internminne och överförs också trådlöst till centralenheten för att därefter överföras till inprogrammerad IP adress (förvald till Jablotrons kostnadsfria bildlagringsserver). Därifrån kan skickas SMS till 8 st förvalda telefonnummer med länk till bilden. Om telefonen har möjlighet att Internet ansluta till servern kan bilden ses direkt i mobilen. Bilden kan även sändas till e-mailadresser om så önskas. MMS kan ej skickas. Bilderna sparas även internt i detektorns minneskort och kan avläsas via PC, se nedan.
Flertalet kameradetektorer kan anslutas till centralenheten. Om mer än en detektor tar bilder inom en kort tidsperiod överförs bilderna till centralenheten i den ordning de tas. Via en USB anslutning kan även bilderna läsas över direkt från detektorns inbyggda minneskort till en PC för bildbehandling på plats.

OBS! Kameradetektorn har inte möjlighet att anpassas med/byta till andra detektorlinser från Jablotrons linsbibliotek. Detta på grund av att kameradetektorn har en smalare detektionssvinkel (50°) än det övriga IR detektorsortimentet (120°).

Detektorn kan även installeras helt fristående utan inkoppling mot ett larmsystem och lagrar då fortlöpande bilderna på det interna minneskortet, totalt 61 st.
När minnet är fullt raderas det först inspelade till förmån för det sista. För att titta på bilderna kan detektorns framkåpa med inbyggda kameraenhet, tas av och anslutas via USB till en PC och där avläsas som en externt minne. Bilderna sparas i BMP format.

OBS!
För att kunna installeras med trådlös bildöverföring till ett JA-80 system skall centralenheten vara utrustad med kommunikator modell:
JA-80Y= GSM/GPRS mjukvaru version XA61006 eller högre eller
JA-82Y= GSM/GPRS alla versioner (ingen JA-80Q modul behövs)
JA-80V= LAN/PSTN mjukvaru version XA64004 eller högre
och med JA-80Q data processormodul ansluten till kommunikatorns interna busanslutning.Voltage: 2x Lithium battery type CR123 (3.0V)
Typical battery lifetime: approx. 2 years (one alarm / month, DEL reaction)
Communication band: 868 MHz, Oasis protocol
Communication range: max. 300m (open area)
Recommended installation height: 2.0 to 2.5 m above floor level
PIR detection angle/detection range: 50° / 12 m (basic lens)
Resolution of the camera 160 x 128 pixels, B&W Internal memory photo format bit map (BMP)
Format of the photos transmitted to server JPG
Horizontal camera capture angle 50°
Range of the flash max. 3 meters
Typical photo transmission time to the control panel 25 sec
Typical photo transfer time from the system to server 15s/GPRS (JA-80Y) 2s /LAN (JA-80V)
EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 classification: grade 2
Operational environment according to EN 50131-1 II. indoor general
Operational temperature range -10 to +40 °C
Dimensions 110 x 60 x 55 mm
Complies with ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50130-4

Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com