JA-81F RGB

Manöverpanel

Beskrivning:

JA-81F RGB är en trådlös lättanvänd manöver/kodpanel för Jablotron´s JA-80 system. Läcker design och lättläst information genom grafisk högkvalitets display, valbar bakgrundsbelysning (7 olika färger) led indikering och akustisk signal.
Välj en bakgrundsfärg för standard läget och en annan färg för larm,tekniskt fel, etc. På det viset ser du lätt om larmet vill dig något.

JA-81F RGBkommunicerar trådlöst och har inbyggd beröringsfri kort/taggläsare, belyst knappsats med skyddslock.

1 huvudkod och 50 olika användarkoder kan installeras i systemet.
Tillträde kan även tillåtas med kort eller tagg och individuellt i kombination med kod. Detta ger kontrollmöjlighet att skilja på 50 olika individers Till & Från-kopplingstid och datum.
Användaren informeras i LCD displayen vilken sensor som indikerat larm, sabotageförsök, batterifel etc. JA-81F RGB har internationellt språkval i menyn och texterna kan ändras efter önskemål.

Installerad vid insidan av entrén och med trådlös magnetkontakt, JA-81M/MB, (eller trådinkopplad magnetkontakt till kodpanelens inbyggda kopplingsplint för externkontakt) på entrédörren, ger en bra ingångsvarning från kodpanelens inbyggda summer om larmet är aktiverat. Ställbar tidsfördröjning för avlarmning om larmet är aktiverat kan programmeras i centralenheten.
Valfritt antal trådlösa kodpaneler (JA-8XF) och fjärrkontroller (RC-xx) kan anslutas till centralenheten.
Snabbfunktions knappar finns för: Tillkoppling område ”A”, ”B” och ”ABC” för aktivering av skalskydd, natttlarm etc. Vidare kan aktivering av centralehetens progtammerbara utgångar PgX/PgY (T. ex trådlös öppning av elektriskt dörrlås och Nöd/Överfallslarm) styras från kodpanelen.
JA-81F RGB har ingång för trådanslutning av extern dörrkontakt samt extern strömförsörjning.
Kodpanelen utför regelbundet en självdiagnostik och rapporterar dess kondition till larmsystemet. Den har inbyggd sabotage-sensor och övervakar antal försök att knappa in godkänd kod.

Tips!
JA-81F RGB har inbyggda batterisparfunktioner vilka släcker knappsatsens belysning och ingångsvarningssummer-funktion, 20 sekunder efter senaste användning. Panelen måste återaktiveras via öppningav luckan, en knapptryckning eller en brytning av en till kodpanelen ansluten magnetkontakt. Denna batterisparfunktion bortkopplas med anslutning av nedanstående laddströmadapter UE-15W
(tillbehör). REKOMMENDERAS!

 

Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com