LD-81

LD-81

Fuktsensor

Beskrivning:

Fuktsensor (”trådlös”) avsedd för placering i utrymmen där det finns risk för vattenläckage/översvämmning. När vattnet täcker sensorstiften triggas larm.

LD-81 trådkopplas med dess anslutningskabel (2 met) till en universalsändare för system: JA-100 alt, JA-80 OASIS alt, JA-60 PROFI och strömförsörjes via universalsändarens batteri.
Den överför larmsignalen via radio (trådlöst) till systemets centralenhet eller annan signalmottagare i systemet.
LD-81 kan inte direkt trådkopplas till en centralenhet utan måste alltid kopplas tillsammans med en universalsändare av någon av nedanstående modell.

LD-81 sensor ansluts till nedanstående systems olika universalsändare:
JA-100: JA-150M alt JA-181M
JA-80 OASIS: JA-81M
JA-60 PROFI: JA-60N
EYE-02: JA-81M
LD-81 är inte anpasssad för att vara konstant nedsänkt i vatten.

Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com