JA-63ST

Trådlös brand detektor

Beskrivning

JA-63ST

är en trådlös optisk rök/tempdetektor-brandvarnare som vid brand/rökutveckling sänder trådlös larmsignal till centralenhet JA-60,-63,-65 eller annan signalmottagare i JA-60 systemet samt avger larm via inbyggd larmsirén på 85dB/3m A och röd LED indikering.
Om rök detekteras eller om temperaturen stiger snabbt så kommer detektorn först att lämna en förlarm-signal med röd LED indikering. Om inte koncentrationen avtar kommer detektorns siren att starta (stegrande ljudnivå) och slå larm till centralenheten (beroende på inställning ”Fire/ Instant”). Internsirenen kan tillfälligt tystas genom att testknappen tryckes in. Efter att rökkoncentrationen avtagit så återgår detektorn automatiskt till ”stand by läge” igen. JA-63ST har inbyggd valbar larmminnesfunktion. Denna funktion innebär att LED indikeringen fortsätter att lysa även om rök/värmekoncentrationen avtagit/upphört. Man återställer larmminnet genom att trycka på testknappen.
Detektorn utför regelbundet en självdiagnostik och rapporterar dess kondition till centralenheten eller annan signalmottagare. Detektorn kan manuellt testas på sin plats med inbyggd testknapp. Montering sker mot detektorsockel med vridlåsning. Batteritiden beräknas till 2 år vid normal förbrukning.
JA-63ST är omkopplingsbar med en funktion ”Fire”, där du kan välja om den skall vara aktiv i 24 timmars zonen BRAND (alltid), eller ”Instant” där den bara är aktiv om larmsystemet är tillkopplat/påslaget. (gäller endast om JA-63ST är installerad mot ett JA-60 larmsystem)
Den i detektorn inbyggda larmsirenen kan permanent bortkopplas vid behov. Om installationen gäller en korridor som är 9 meter eller längre bör minst 2 st detektorer installeras, med fördelat avstånd emmellan dem.
Prestanda med optisk detektion: Snabb reaktion på vit rök. Långsammare detektion på osynlig rök, t ex bilavgaser, matos, gasolavgaser etc. (denna långsamma rök reaktion kompenseras av detektorns inbyggda värme detektor vid brandutveckling)
Användbar i garage och kök med minskad risk för obefogade larm enligt ovan.
Användbart i t ex restaurangkök där man ej önskar obefogade larm när verksamheten pågår. Välj läge ”instant”. Detektorn kopplas då bort när larmsystemet är frånkopplat och personal är närvarande och kopplas in när larmsystemet är tillkopplat och personalen lämnar verksamheten. (Gäller om den är installerad till ett JA-60 larmsystem)

JA-63s överensstämmer med EN 14 604, A2 EN 54-5, EN 50130-4, EN 55022, ERC REC 70-03 och EU Construction Products direktiv.

Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com