JA-100

Larmsystem JA-100 är ett nytt revolutionerande larmsystem med ett smart kontroll- och styrsystem. Det är inte bara ett larm, utan en heltäckande lösning för att skydda personer och egendom mot inbrott, brand och andra risker.
nedan ser du ett urval av de detektorer och övriga delar som finns till JA-100

För mer information, pris och offert kontakta oss

Centralenheter
JA-101KRja-106kr JA-101 upp till 50 sektioner, 50 användare, 8 områden och 16 PG utgångar
JA-106 upp till 120 sektioner, 300 användare, 15 områden och 32 PG utgångar
IR detektorer
ja-150pJA-120PCja-186pja-185p JA-150P / JA-110P PIR rörelsedetektor trådlös / trådbunden
JA-160PC / JA-120PC PIR rörelsedetektor med kamera trådlös / trådbunden
JA-186P Trådlös PIR rörelsedetektor för större husdjur
JA-180PB / JA-120PB PIR rörelse-/glaskrossdetektor trådlös / trådbunden
JA-185P trådlös mini PIR rörelsedetektor
JA-180VBX / JA-188P / JA-187P trådlös PIR rörelsedetektor för utomhus bruk
Magnetkontakter
JA-150MJA-151mja-82mvit JA-150M Trådlös magnetkontakt
JA-151M / JA-111M Magnetkontakt mini trådlös / trådbunden
JA-182M Trådlös ”osynlig” magnetkontakt
Manöverpaneler
JA-152EJA-153EJA-154Eja-122eja-123e JA-152E / JA 112E Manöverpanel med RFID läsare trådlös / trådbunden
JA-153E / JA-113E Manöverpanel med knappsats och RFID läsare trådlös / trådbunden
JA-154E / JA-114E Manöverpanel med display, knappsats och RFID läsare trådlös / trådbunden
JA-122E RFID läsare trådbunden
JA-123E RFID läsare med knappsats trådbunden
Fjärrkontroller & RFID taggar
 ja-154jrc-82METAL1ja-190jtaggar JA-154J Fjärrkontroll med dubbelriktad kommunikation
JA-182J / JA-186J Fjärrkontroll
JA-191J / JA-192J / JA-194J / METAL-1 RFID Tillträdestagg
JA-190J RFID Tillträdeskort
Branddetektorer
 JA-85STja-110st JA-151ST / JA-111ST Branddetektor med inbyggd siren tådlös / trådbunden
JA-110ST Branddetektor trådburen
Sirener
 JA-1X1AJA-162Aja-150a JA-163A / JA-151A Utomhus siren (vit/grå/rostfri med blå eller röd led) trådlös
JA-111A Utomhus siren (vit/grå/rostfri med blå eller röd led) trådbunden
JA-162A / JA-150A Trådlös inomhus siren
JA-110A Trådbunden inomhus siren
Övriga detektorer
ja-80g ja-85bja-182shLD-81 JA-180G Gasdetektor trådlös
JA-185B / JA-180B / JA-110B Glaskrossdetektor trådlös / trådbunden
CT-01 trådbunden jalusidetektor
Ei208W Kolmonoxiddetektor
LD-81 / JA-110F Vatten-/fuktdetektor trådlös / trådbunden
JA-182SH Chock-/vibration- och tiltdetektor trådlös
Diverse
JA-150EM-DINja-151thDD-dekal JA-150EM-DIN Elmätare
JA-151TH / JA-111TH Temperatursensor trådlös / trådbunden
DD-Dekal Larmdekal