DD-Dekal

DD-dekal

Larm dekal för fönster mm

Beskrivning

Larmdekal för fönster mm
visar tjuven att huset är larmövervakat
Tillverkarens hemsida: www.jablotron.com